Brugsvilkår

1. GODKENDELSE AF VILKÅRENE

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, uanset om du er personlig eller på vegne af en enhed, og os, vedrørende din adgang til og brug af

webstedet samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsted eller mobilapplikation, der er relateret til, linket til eller på anden måde forbundet hermed (samlet benævnt “webstedet”). Du accepterer, at du ved at få adgang til webstedet har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse brugsbetingelser. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUGERVILKÅR, ER DU UDTRYKKELIGT FORBUDT MOD AT BRUGE SIDEN, OG DU SKAL ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT BRUGE DEN.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der måtte blive lagt ud på webstedet fra tid til anden, er hermed udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at foretage ændringer eller modifikationer af disse brugsvilkår fra tid til anden. Vi vil gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer ved at opdatere datoen for “Sidst opdateret” i disse brugsvilkår, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om enhver sådan ændring. Sørg for at tjekke de gældende vilkår, hver gang du bruger vores websted, så du forstår, hvilke vilkår der gælder. Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, hvor sådanne reviderede brugsbetingelser offentliggøres.

Informationerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med love eller regler, eller som ville gøre os til genstand for registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

Sitet er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være omfattet af sådanne love, må du ikke bruge dette site. Du må ikke bruge webstedet på en måde, der overtræder Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Sitet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller registrere sig på siden.

2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom, og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet benævnt “indholdet”) og de varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri (“mærkerne”), ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os og er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om illoyal konkurrence i USA, internationale ophavsretslove og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres på webstedet “SOM DET ER” udelukkende til din information og personlige brug. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse brugsvilkår, må ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, samles, genudgives, uploades, offentliggøres, vises offentligt, kodes, oversættes, overføres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til noget kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du korrekt har fået adgang til, udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i og til webstedet, indholdet og mærkerne.

3. BRUGERENS ERKLÆRINGER

Ved at bruge webstedet erklærer og garanterer du, at: (1) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse brugsvilkår; (2) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor; (3) du ikke vil få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, uanset om det er via en bot, et script eller på anden måde; (4) du ikke vil bruge webstedet til noget ulovligt eller uautoriseret formål; og (5) din brug af webstedet ikke vil overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del deraf).

4. FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til noget andet formål end det, vi stiller webstedet til rådighed for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med nogen kommercielle bestræbelser, undtagen dem, der specifikt er godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du ikke at:

Systematisk hente data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller mappe uden skriftlig tilladelse fra os.

Trick, svindel eller vildledning af os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.

Smudse, tilsmudse eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.

Gøre ukorrekt brug af vores supporttjenester eller indsende falske rapporter om misbrug eller dårlig opførsel.

Indgå i nogen form for automatiseret brug af systemet, såsom at bruge scripts til at sende kommentarer eller beskeder, eller bruge datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer.

Slet ophavsretten eller andre meddelelser om ejendomsret fra ethvert indhold.

Interferere med, forstyrre eller skabe en unødig byrde på webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet til webstedet.

Chikanere, irritere, skræmme eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere nogen del af webstedet til dig.

Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineere noget af den software, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af webstedet.

Bruge en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på webstedet.

Gøre uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamle brugernavne og/eller e-mailadresser på brugere elektronisk eller på anden måde med det formål at sende uopfordret e-mail eller oprette brugerkonti automatisk eller under falske forudsætninger.

Bruge webstedet som en del af ethvert forsøg på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.

5. BRUGERGENEREREDE BIDRAG

Sitet tilbyder ikke brugere at indsende eller opslå indhold. Vi kan give dig mulighed for at oprette, indsende, opslå, vise, overføre, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet “bidrag”). Bidrag kan ses af andre brugere af webstedet og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet i overensstemmelse med webstedets privatlivspolitik. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du dermed, at:

Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og autorisere os, webstedet og andre brugere af webstedet til at bruge dine bidrag på enhver måde, der overvejes af webstedet og disse vilkår for brug.

Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar person i dine bidrag til at bruge navnet eller billedet på hver enkelt sådan identificerbar person for at muliggøre inkludering og brug af dine bidrag på enhver måde, der påtænkes af webstedet og disse brugsvilkår.

Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.

Dine bidrag er ikke uanstændige, sjofle, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).

Dine bidrag må ikke latterliggøre, håne, nedgøre, skræmme eller misbruge nogen.

Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov, forordning eller regel.

Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts rettigheder til privatlivets fred eller reklame.

Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov om børnepornografi eller har på anden måde til formål at beskytte mindreåriges sundhed eller velbefindende.

Dine bidrag indeholder ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.

6. LICENS TIL BIDRAG

Du accepterer, at vi kan få adgang til, gemme, behandle og bruge alle oplysninger og personlige data, som du giver os i henhold til betingelserne i privatlivspolitikken og dine valg (herunder indstillinger).

Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende webstedet accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.

Vi påberåber os ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag, som du har leveret på noget område på webstedet. Du er eneansvarlig for dine bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os for ethvert ansvar og at afstå fra enhver retssag mod os vedrørende dine bidrag.

7. RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

Vi kan give dig områder på webstedet, hvor du kan skrive anmeldelser eller bedømmelser. Når du skriver en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der anmeldes; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde fornærmende bandeord eller krænkende, racistisk, stødende eller hadefuldt sprog; (3) dine anmeldelser må ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser må ikke indeholde henvisninger til ulovlig aktivitet; (5) du må ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du poster negative anmeldelser; (6) du må ikke drage konklusioner om lovligheden af adfærd; (7) du må ikke poste falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at poste anmeldelser, uanset om de er positive eller negative.

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selv hvis nogen finder anmeldelser anstødelige eller unøjagtige. Anmeldelser er ikke godkendt af os og repræsenterer ikke nødvendigvis vores meninger eller synspunkterne hos nogen af vores tilknyttede selskaber eller partnere. Vi påtager os ikke ansvaret for nogen anmeldelse eller for nogen krav, forpligtelser eller tab som følge af nogen anmeldelse. Ved at skrive en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicenserbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, transmittere på enhver måde, vise, udføre og/eller distribuere alt indhold, der vedrører anmeldelser.

8. SOCIALE MEDIER

Som en del af webstedets funktionalitet kan du forbinde din konto med onlinekonti, du har hos tredjepartstjenesteudbydere (hver sådan konto, en “tredjepartskonto”) ved enten: (1) at give loginoplysninger til din tredjepartskonto via webstedet; eller (2) at give os adgang til din tredjepartskonto, som det er tilladt i henhold til de gældende vilkår og betingelser, der styrer din brug af hver tredjepartskonto. Du erklærer og garanterer, at du er berettiget til at videregive loginoplysningerne til din tredjepartskonto til os og/eller give os adgang til din tredjepartskonto, uden at du overtræder nogen af de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af den pågældende tredjepartskonto, og uden at forpligte os til at betale gebyrer eller gøre os til genstand for nogen brugsbegrænsninger, der er pålagt af tredjepartstjenesteudbyderen af tredjepartskontoen. Ved at give os adgang til tredjepartskonti forstår du, at (1) vi kan få adgang til, gøre tilgængeligt og gemme (hvis relevant) alt indhold, som du har leveret til og gemt på din tredjepartskonto (“socialt netværksindhold”), så det er tilgængeligt på og gennem webstedet via din konto, herunder uden begrænsning eventuelle vennelister, og (2) vi kan sende til og modtage fra din tredjepartskonto yderligere oplysninger i det omfang, du får besked, når du forbinder din konto med tredjepartskontoen. Afhængigt af de tredjepartskonti, du vælger, og underlagt de privatlivsindstillinger, du har angivet i sådanne tredjepartskonti, kan personligt identificerbare oplysninger, som du sender til dine tredjepartskonti, være tilgængelige på og via din konto på webstedet. Bemærk venligst, at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste bliver utilgængelig, eller vores adgang til en sådan tredjepartskonto opsiges af tredjepartstjenesteudbyderen, så er socialt netværksindhold muligvis ikke længere tilgængeligt på og via webstedet. Du vil til enhver tid have mulighed for at deaktivere forbindelsen mellem din konto på webstedet og dine tredjepartskonti. BEMÆRK VENLIGST, AT DIT FORHOLD TIL DE TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE, DER ER FORBUNDET MED DINE TREDJEPARTSKONTI, UDELUKKENDE REGULERES AF DIN(E) AFTALE(R) MED SÅDANNE TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE. Vi bestræber os ikke på at gennemgå noget socialt netværksindhold til noget formål, herunder, men ikke begrænset til, for nøjagtighed, lovlighed eller ikke-krænkelse, og vi er ikke ansvarlige for noget socialt netværksindhold. Du anerkender og accepterer, at vi kan få adgang til din e-mailadressebog, der er knyttet til en tredjepartskonto, og din kontaktliste, der er gemt på din mobilenhed eller tabletcomputer, udelukkende med det formål at identificere og informere dig om de kontakter, der også har registreret sig til at bruge webstedet. Du kan deaktivere forbindelsen mellem webstedet og din tredjepartskonto ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor eller via dine kontoindstillinger (hvis relevant). Vi vil forsøge at slette alle oplysninger, der er gemt på vores servere, og som blev indhentet via en sådan tredjepartskonto, undtagen brugernavnet og profilbilledet, der bliver knyttet til din konto.

9. indsendelser

Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet (“indlæg”), som du giver os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom. Vi skal eje eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og skal have ret til ubegrænset brug og formidling af disse indlæg til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig. Du giver hermed afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indsendelser, og du garanterer hermed, at sådanne indsendelser er originale hos dig, eller at du har ret til at indsende sådanne indsendelser. Du accepterer, at der ikke vil være nogen regres mod os for nogen påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af nogen ejendomsret i dine indlæg.

10. TREDJEPARTSHJEMMESIDE OG INDHOLD

Sitet kan indeholde (eller du kan blive sendt via sitet) links til andre websites (“tredjepartswebsites”) samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer, software og andet indhold eller elementer, der tilhører eller stammer fra tredjeparter (“tredjepartsindhold”). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke for nøjagtighed, hensigtsmæssighed eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsteder, der er adgang til via webstedet, eller tredjepartsindhold, der er lagt ud på, tilgængeligt via eller installeret fra webstedet, herunder indhold, nøjagtighed, krænkelse, meninger, pålidelighed, fortrolighedspraksis eller andre politikker på eller indeholdt i tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold. Inkludering af, link til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold betyder ikke, at vi godkender eller støtter det. Hvis du beslutter at forlade webstedet og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere tredjepartsindhold, gør du det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse brugsbetingelser ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og dataindsamling, for ethvert websted, som du navigerer til fra webstedet, eller i forbindelse med ethvert program, du bruger eller installerer fra webstedet. Eventuelle køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske via andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar overhovedet i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os skadesløse fra enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os skadesløse for eventuelle tab, du måtte lide, eller skader, du måtte blive påført i forbindelse med eller som følge af tredjepartsindhold eller kontakt med tredjepartswebsteder på nogen måde.

11. administration af webstedet

Vi forbeholder os ret, men ikke pligt, til at: (1) overvåge webstedet for overtrædelser af disse brugsvilkår; (2) tage passende retslige skridt mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse brugsvilkår, herunder uden begrænsning, at rapportere en sådan bruger til retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores eget skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) ethvert af dine bidrag eller enhver del deraf; (4) efter eget skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde er belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og til at lette webstedets korrekte funktion.

12. LØBETID OG OPHØR

Disse brugsbetingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDEN BESTEMMELSE I DISSE BRUGSBETINGELSER FORBEHOLDER VI OS RET TIL, EFTER EGET SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, AT NÆGTE ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET (HERUNDER BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSER), TIL ENHVER PERSON AF ENHVER GRUND ELLER UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD PÅ ENHVER REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGT INDEHOLDT I DISSE BRUGSBETINGELSER ELLER AF ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN AFSLUTTE DIN BRUG AF ELLER DELTAGELSE PÅ SIDEN ELLER SLETTE NOGET INDHOLD ELLER INFORMATION, SOM DU HAR INDSENDT, TIL ENHVER TID, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES EGNE SKØN.

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er det forbudt for dig at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du måske handler på vegne af tredjeparten. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os ret til at tage passende retslige skridt, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige retsmidler.

13. ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af enhver grund efter eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Vi forbeholder os også ret til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen modifikation, prisændring, suspension eller afbrydelse af webstedet.

Vi kan ikke garantere, at webstedet vil være tilgængeligt til enhver tid. Vi kan opleve hardware-, software- eller andre problemer eller være nødt til at udføre vedligeholdelse relateret til webstedet, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere webstedet til enhver tid eller af enhver grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller ulejlighed forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge webstedet under enhver nedetid eller afbrydelse af webstedet. Intet i disse brugsvilkår skal fortolkes som en forpligtelse for os til at vedligeholde og supportere webstedet eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

14. Løsning af tvister

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, kontrovers eller krav relateret til disse brugsvilkår (hver “tvist” og samlet “tvister”), der er anlagt af enten dig eller os (individuelt en “part” og samlet “parterne”), er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage, før de indleder voldgift. Sådanne uformelle forhandlinger påbegyndes ved skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

Bindende voldgift

Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt, herunder ethvert spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller opsigelse, skal henvises til og endeligt løses af International Commercial Arbitration Court under European Arbitration Chamber (Belgien, Bruxelles, Avenue Louise, 146) i henhold til reglerne for denne ICAC, der som følge af henvisning til den betragtes som en del af denne klausul.

Begrænsninger

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det omfang loven tillader det, (a) må ingen voldgift forenes med nogen anden procedure; (b) er der ingen ret eller bemyndigelse til, at en tvist voldgiftsbehandles på grundlag af et gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer; og (c) er der ingen ret eller bemyndigelse til, at en tvist indbringes i en påstået repræsentativ kapacitet på vegne af offentligheden eller andre personer.

Parterne er enige om, at enhver tvist skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt.

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

15. KORREKTIONER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid uden forudgående varsel.

18. BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR

Vi eller vores direktører, ansatte eller agenter vil under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig eller en tredjepart for nogen direkte, indirekte, følgeskade, undtagelsesvis, tilfældig, særlig eller strafbar skade, herunder tabt fortjeneste, ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TABT INDTÆGT, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

19. skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, associerede selskaber og alle vores respektive ledere, agenter, partnere og medarbejdere, fra og mod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller efterspørgsel, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af: (1) brug af webstedet; (2) overtrædelse af disse brugsbetingelser; (3) enhver overtrædelse af dine erklæringer og garantier i disse brugsbetingelser; (4) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (5) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af webstedet, som du er forbundet med via webstedet. Uanset ovenstående forbeholder vi os ret til, på din bekostning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, som du er forpligtet til at holde os skadesløse for, og du accepterer at samarbejde, på din bekostning, med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, der er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

20. BRUGERDATA

Vi opbevarer visse data, som du sender til webstedet, med det formål at administrere webstedets ydeevne samt data vedrørende din brug af webstedet. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du eneansvarlig for alle data, som du overfører, eller som vedrører enhver aktivitet, du har foretaget ved hjælp af webstedet. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller beskadigelse af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til søgsmål mod os som følge af et sådant tab eller beskadigelse af sådanne data.

21. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OG UNDERSKRIFTER

Besøg på webstedet, afsendelse af e-mails til os og udfyldelse af onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTEGNELSER OG ELEKTRONISK LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG OPTEGNELSER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INDLEDT ELLER AFSLUTTET AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, bestemmelser, regler, forordninger eller andre love i enhver jurisdiktion, der kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på anden måde end elektronisk.

22. BRUGERE OG BORGERE I CALIFORNIEN

Hvis en klage over os ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs skriftligt på 1625 North Market Blvd, Suite N 112, Sacramento, California 95834 eller pr. telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

23. DIVERSE

Disse brugsvilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på webstedet eller med hensyn til webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse brugsvilkår, skal det ikke fungere som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse brugsbetingelser gælder i videst muligt omfang i henhold til loven. Vi kan til enhver tid overdrage alle eller nogle af vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaget af nogen årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse brugsvilkår fastslås at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse brugsvilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Der oprettes ikke noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse brugsbetingelser eller brug af webstedet. Du accepterer, at disse brugsbetingelser ikke vil blive fortolket imod os i kraft af, at vi har udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsvilkår og den manglende underskrift fra parterne til at udføre disse brugsvilkår.

24. KONTAKT OS

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger om brug af webstedet, bedes du kontakte os.